Samenwerken aan
een duurzaam leefklimaat

Woningcorporaties, fabrikanten en onderzoekers ontwikkelen en onderzoeken duurzame infraroodverwarming voor sociale huurwoningen.

Project Sunrise-ir is van start gegaan!

Project Sunrise-ir is van start gegaan! In februari is onderzoeksproject Sunrise-ir officieel van start gegaan. Dit is slechts het begin van een vierjarig onderzoeksproject met als doel: het ontwikkelen van een effectief en comfortabel verwarmingssysteem dat geschikt is voor bewoners van sociale huurwoningen.   In het najaar installeren we de

Lees verder »

Wat wil Sunrise-ir bereiken?

Wat wil Sunrise-ir bereiken? Sunrise-ir draait om huurders van sociale huurwoningen. Ook zij willen bijdragen aan de verduurzaming van Nederland. De woningcorporaties staan daarom voor de enorme taak om 2,5 miljoen woningen, vaak gecombineerd met groot onderhoud of renovatie, te isoleren en te voorzien van een duurzame verwarming. Infraroodverwarming is

Lees verder »

Overbelasting van het elektriciteitsnetwerk: een nijpend probleem

Overbelasting van het elektriciteitsnetwerk: een nijpend probleem In het grootste deel van ons land wordt de afname van elektriciteit beperkt. Het netwerk is overvol. Dit zal de komende tien jaar of langer zo blijven. Door de verduurzaming stijgt de vraag naar elektriciteit sterk, terwijl netwerkbeheerders beperkte capaciteit hebben om het

Lees verder »

Project Sunrise

Start: februari 2024
Einde: januari 2028
 
Project Sunrise-ir onderzoekt in hoeverre infraroodverwarming een goed alternatief is voor verduurzaming van sociale huurwoningen: voor welke woningentypen, ruimtes en gezinssamenstellingen.

Onderzoeksthema’s

  • Perceptie en gedrag van huurders
  • Ontwikkeling integraal besturingsprogramma
  • Energiekosten
  • Comfort
  • Total costs of ownership
  • Bouwfysische voorschriften
  • Piekbelasting elektriciteitsnetwerk op wijkniveau

Cazas Wonen
Woerden

Centrada Wonen
Lelystad

Wonion
Ulft

TU Delft
Delft

BeNext
Amsterdam

Welnu
Duiven

Sunrise-ir wordt ondersteund door

RVO – Den Haag
Aedes – Den Haag

Verder werken mee

De Buitenwacht – Doetinchem
Moore MKW Subsidieadviseurs – Doetinchem/Oldenzaal
W/E adviseurs – Utrecht